gitc

Գյումրիի
Տեղեկատվական
Տեխնոլոգիաների Կենտրոն

Վեբ ծրագրավորում / Backend / NodeJs

Դասընթացի սկիզբ

Երկուշաբթի, Ապրիլ 4

Դասընթացի օրեր

Երկուշաբթի, չորեքշաբթի, որրբաթ

Դասընթացի տևողություն

75 դաս - 120 րոպե

Դասընթացի ժամեր

18․30 ։ 20․30

Վեբ ծրագրավորում / Backend / NodeJs

Դասընթացը նախատեսված է տալ հիմնային գիտելիքներ ստատիկ և դինամիկ Web կայքերի նախագծման և մշակման համար PHP ծրագրավորման լեզվով:

Դասընթացում ընդգրկված են բոլոր այն տեխնոլոգիաները, որոնք անհրաժեշտ են ստատիկ և դինամիկ Web կայքեր ստեղծելու համար:

Դասավանդվող լեզուներ և տեխնոլոգիաներ

  • HTML 5 (HyperText Markup Language)
  • CSS 3 (Cascading Style Sheets)
  • JavaScript
  • Ajax (Asynchronous JavaScript and XML)
  • Bootstrap (the most popular HTML, CSS, and JS framework)
  • Node.js
  • MondoDB or MySql
  • ExpressJS

 

Դասընթացների մեկնարկից առաջ անցկացվում է տրամաբանական թեստ, որի նպատակն է ստուգել մասնակցի տրամաբանական մտածողությունը, ինչը կարևոր նախապայման է ծրագրավորում սովորելու համար:

Եթե տիրապետում եք նշված փուլերից որևէ մեկին, ապա կարող եք մասնակցել դասընթացներին՝  շրջանցելով տվյալ փուլը։