gitc

Գյումրիի
Տեղեկատվական
Տեխնոլոգիաների Կենտրոն

Ընդունելության Քննությունների մեկնարկ

Ընդունելության Քննությունների մեկնարկ

Գյումրիի Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների կենտրոնում ընթանում են 2016 -2018 թթ. ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունները: Այս տարի 60 դիմորդ փորձելու են իրենց ուժերը Մաթեմատիկայի և Տրամաբանության ոլորտներում՝ արդիական և պահանջված մասնագիտություն ձեռք բերելու համար: